#6: Paneļdiskusija par medijiem un zinātni Latvijā

29. augusts, Latvijas 1. rokkafejnīca Reiterna namā

Paneļdiskusija par zinātnes komunikāciju Latvijā

Piedalās:
Māris Zanders, žurnālists
Nellija Ločmele, žurnāla „Ir” galvenā redaktore
Vents Zvaigzne, žurnāla „Ilustrētā Zinātne” galvenās redaktores vietnieks
Dr. paed. Ilgonis Vilks, LU Astronomijas institūta pētnieks,
populārzinātniskā žurnāla „Terra 2.0” galvenais redaktors
Dr. biol. Inese Čakstiņa, PSKUS Šūnu transplantācijas centra biotehnoloģe, 2010.gada “Sievietēm zinātnē” stipendiāte

HD video:

Atskats:

Edgara atskatu par diskusiju un īsu kopsavilkumu par svarīgākajām tēzēm lasi mūsu blogā šeit.