Sagan

Karls Seigans (Carl Sagan)

(1934 – 1996)

“Labi domātais apgalvojums, ka visas idejas ir vienlīdz vērtas, man šķiet neatšķirams
no postošā apgalvojuma, ka neviena ideja nav necik vērta.”

Amerikāņu astronoms un astrofiziķis, kaismīgais zinātnes un skepticisma popularizētājs Karls Seigans izpelnījies pasaules slavu ar saviem literārajiem darbiem un populāro televīzijas dokumentālo seriālu “Kosmoss: Personisks ceļojums”, kura trīspadsmit sērijās iepazīstina ar zinātnes vēsturi un zinātnisku skatu uz mūsdienu pasaules problēmām.

Kā zinātnieks Seigans sniedzis ieguldījumu Venēras un Marsa, kā arī Jupitera un Saturna pavadoņu virsmu un atmosfēru pētījumos. Karls Seigans bija ārpuszemes dzīvības meklēšanas ierosinātājs — viņš eksperimentāli demonstrēja, ka no vienkāršām ķīmiskām vielām radiācijas iedarbībā var veidoties aminoskābes. Seigans mudināja ar radioteleskopu palīdzību meklēt no kosmosa nākošus signālus, liekot pamatus SETI projektam. Bez darba zinātnē un tās popularizēšanā, Seigans bija arī sabiedriski aktīvs, piedaloties pret karu un kodolbruņošanos vērstās demonstrācijās un brīdinot par kodolkara iespējamajām sekām.

Seigans uzskatīja, ka skeptiska domāšana sniedz iespēju veidot un izprast argumentus, izvērtēt jaunas idejas, atšķirt pamatotus argumentus no nepamatotiem. Skepticisms ir neatņemama zinātniskās metodes daļa, un tieši tā atšķir zinātni no pseidozinātnes. Grāmatā “Dēmonu vajātā Pasaule” (The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark) Seigans piedāvā lasītājiem filozofisku ievadu zinātnes metodē un pārliecinoši propagandē skepticisma un kritiskās domāšanas nozīmi. Šajā darbā viņš dalās savā pieredzē, piedāvā fabulas, ar kuru palīdzību skaidro zinātnes filosofijas idejas un sniedz derīgus padomus skepticisma pielietošanai ikdienā.

Karls Seigans ieguvis “ideālā skeptiķa” tēlu ne tikai poētiskā, pat dvēseliskā, izteiksmes stila un didaktiskā talanta dēļ, bet galvenokārt pateicoties krasajam pretstatam starp skeptiķa stereotipu (noraidošs, piekasīgs un strīdīgs) un to skeptiķi, kuru iemiesoja Seigans. Radošs, inteliģents un idejām atvērts, taču kritisks pret savām un citu domām.


Raksta autors: Matīss Sīlis