Zinātnes gājiens Rīgā

22. aprīlī, vairāk kā 500 vietās pasaulē notiks zinātnes gājieni (March for Science), kas uzsvērs zinātnes netasveramo lomu mūsdienu sabiedrībā. Zinātnes gājiens Rīgā būs viens no tiem. Gājiens sāksies plkst. 15.00 pretī Latvijas Universitātes galvenajai ēkai un beigsies pie Rīgas Tehniskās Universitātes.

GĀJIENA MARŠUTS

15:00  – gājiena organizatoru uzruna pretī LU ēkai, Raiņa blv. 19
15:05  – sākas gājiens.

  1. Pietura – Brīvības piemineklis. Pieminēsim to, ka Satversmes preambulā blakus latviskajai dzīvesziņai, diemžēl nav uzsvērta “pierādījumos balstīta politika” kā viena no vērtībām.
  2. Pietura – Izglītības un zinātnes ministrija. Uzstāsim par to, ka kritisko domāšanu vajadzētu attīstīt jau no pirmajām klasēm.
  3. Pietura – Saeima. Atgādināsim, ka “Dūklava suņa” labsajūta neaizstāj zinātniskus pētījumus.
  4. Pietura –  Rīgas Dome. Uzsvērsim, ka ar it kā zinātniski skanošo “nano ūdeni,” korupciju nenomazgāt.

KĀDĒĻ NOTIKS ZINĀTNES GĀJIENS RĪGĀ?

Lai parādītu, ka Latvijā mīt cilvēki, kuriem rūp zinātne un kritiskā domāšana. Laikmetā, kad sabiedrību maldina nepatiesas ziņas un kad pasaules ietekmīgākie politiķi spēj melus pasniegt kā patiesību ir, jo īpaši, svarīgi domāt kritiski un tādā veidā nošķirt maldus no patiesības. Zinātnes gājiens Rīgā notiks, lai parādītu, ka kritiskā domāšana ir vērtība un, lai atgādinātu, ka tai ir praktiska un neatsverama loma stipras sabiedrības veidošanā.

KAS RĪKO ZINĀTNES GĀJIENU RĪGĀ?

Zinātnes gājienu Rīgā organizē Skeptiskā Biedrība, kura jau vairāk kā piecus gadus, caur savu projektu SkeptiCafe, regulāri organizē populārzinātniskus pasākumus Rīgā, kuros zinātnieki un zinātnes atbalstītāji skaidro zinātniskus atklājumus un pasniedz kritisko domāšanu pārējai sabiedrībai.

KĀDI IR ZINĀTNES GĀJIENA RĪGĀ MĒRĶI?

1) Izrādīt atbalstu zinātniekiem. Vēlamies, lai zinātnieki, var brīvi pasniegt savus ieskatus neatkarīgi no tā, kurām politiskajām interesēm šie ieskati ir vai nav izdevīgi. Mēs uzskatām, ka patiess situācijas attēlojums par sabiedrībā, dabā vai pasaulē notiekošo ir svarīgāks par attēlojumu, kāds ir izdevīgs pie varas esošiem politiskiem spēkiem.

2) Iestāties par atvērtu un cilvēkiem pieejamu zinātni. Zinātne ir process, kas paplašina mūsu redzesloku un izpratni par pasauli. Vēlamies, lai ieskati, ko zinātne sniedz būtu pieejami un saprotami visiem.

3) Nostiprināt zinātni kā demokrātisku vērtību. Zinātne rada biznesa inovācijas, rosina kritisko domāšanu, godīgu un objektīvu faktu izvērtēšanu, attīsta medicīnu un tādā veidā atbalsta mūsu visu labklājību. Pulcējoties zinātnes gājienā Rīgā mēs sakām: Zinātne un kritiskā domāšana ir stipras demokrātijas stūrakmens.

Pēc gājiena, plkst. 16.00 notiks SkeptiCafe par kuru vairāk uzzināt var šeit.

Sekot līdzi gājiena jaunumiem var šajā Facebook pasākuma lapā.

March for Science mājaslapa.

Biedrības rekvizīti ziedojumiem:
PAR SKEPTISKU, KRITISKU UN RACIONĀLU DOMĀŠANU 42 Biedrība
Reģ. nr. 40008189555
LV23HABA0551032911412