Pasākumi skeptiski, zinātniski un racionāli domājošiem cilvēkiem

Pasākumi

SkeptiCafe

SkeptiCafe ir ikmēneša diskusijas un domu biedru tikšanās neformālā gaisotnē skeptiski, zinātniski un racionāli domājošiem cilvēkiem, ko organizējam jau kopš 2012. gada. Pasākumos runā eksperti no dažādām zinātnes jomām – fizika, medicīna, psiholoģija, astronomija, uztura zinātne, filozofija, bērnu audzināšana un citām. Pasākumi ilgst divas stundas, kur pirmajā stundā runātāji sniedz neformālu lekciju, kuras laikā informē par savā jomā notiekošo un kliedē mītus. Pasākuma otro daļu veltām jautājumu un atbilžu sesijai. Pēc tam turpinām neformālas sarunas, jo pasākums notiek bārā.
Tiekamies!

Nākamie pasākumi

Apmācības

Jau 7 gadus vadām interaktīvas lekcijas un darbnīcas par:

  • kritisko domāšanu,
  • loģikas kļūdām,
  • medijpratību
  • un līdzīgiem tematiem.

Dažādos formātos esam rīkojuši apmācības skolās, universitātēs, uzņēmumos un sarunu festivālā Lampa.

Lai uzzinātu vairāk un noorganizētu Tavām vajadzībām pielāgotas apmācības raksti uz: skepticafe@gmail.com


Mēs gatavojamies šoruden organizēt dažādas apmācības par izdzīvošanai 21. gs. nepieciešamajām prasmēm.

Ja esam Tevī radījuši interesi, atstāj epastu un norādi savas intereses īsā anketā un mēs dosim ziņu.


VIDEO ARHĪVS