Pasākumi skeptiski, zinātniski un racionāli domājošiem cilvēkiem
Zinātnes noliedzēju paņēmieni

Zinātnes noliedzēju paņēmieni

 

Paņēmiens Definīcija Piemērs
Personīgs uzbrukums (Ad hominem) Uzbrukšana personai vai personu grupai tā vietā lai atspēkotu argumentu. “Klimata zinātnei nevar uzticēties, jo klimata zinātnieki nav objektīvi.”
Nenoteiktība Neskaidras valodas izmantošana, lai novestu pie maldīgiem secinājumiem. “Temperatūras mērījumi ir svārstīgi, kas nozīmē, ka mēs nezinām vai globālā sasilšana notiek.”
Anekdotisks gadījums Personiskās pieredzes vai atsevišķu piemēru izmantošana tā vietā, lai izmantotu spēcīgus argumentus un pierādījumus. “Šodien ir vēss laiks. Kas notika ar globālo sasilšanu?”
Uzpūstais zilonis Fokusēšanās uz nenozīmīgu zinātniskā pētījuma aspektu, tā pārspīlēšana, lai novirzītu uzmanību vai sētu šaubas par galvenajiem pētījuma secinājumiem. “Hokeja nūjas grafiks ir nederīgs, jo tajā ir statistikas kļūdas.”
Viltus ekspertu grupa Daudzu alternatīvu viedokļu izteicēju citēšana, lai pierādītu, ka zinātniskā vienprātība nepastāv. “Ekspertu vidū nav vienprātības, jo 31 487 ASV iedzīvotāju ar zinātnes grādu parakstīja petīciju, ka klimata krīze nav cilvēku izraisīta.”
Ogošana datos Rūpīga datu izlasīšana, lai apstiprinātu vienu pozīciju, tā laikā ignorējot pārējo informāciju, kas ir pretrunā šai pozīcijai. “Globālā sasilšana beidzās 1998. gadā.”
Pretrunība Vienlaicīga ticība idejām, kas ir savstarpēji izslēdzošas. “Zinātnieki ir viltojuši temperatūras datus… temperatūras dati norāda uz klimata pavēsināšanos.”
Sazvērestību teorijas Ticība, ka pastāv slepens plāns, balstīts uz nelietīgiem nodomiem, piemēram, patiesības slēpšanu. “Klimatgeitas e-pasti pierāda, ka klimata zinātnieki ir iesaistīti konspirācijā apmānīt sabiedrību.”
Viltus debate Zinātnisku un pseidozinātnisku apgalvojumu pretnostādīšana ar mērķi radīt iespaidu par to, ka zinātnē nav vienprātības. “Klimata krīzes noliedzējiem vajadzētu dot vienlīdzīgu platformu ar klimata zinātniekiem, lai nodrošinātu abu pušu viedokļu atspoguļošanu”
Viltus eksperti Nekvalificētas personas vai institūcijas atspoguļošana kā uzticamas informācijas avots. “Pensionējies fiziķis iebilst pret klimata krīzes esamību, apgalvojot, ka šobrīdējās klimata pārmaiņas ir dabiskas.”
Kļūdaina analoģija Pieņēmums, ka lietas, kas līdzīgas dažos aspektos ir līdzīgas visos aspektos. “Klimata skeptiķi ir līdzīgi Galileo, kas apgāza vispārpieņemto ģeocentrisma teoriju.”
Viltus izvēle Prezentēt divas opcijas kā vienīgās iespējas, kad eksistē arī citas iespējamības. “CO2 izmaiņu nobīde ledus seržu datos pierāda, ka temperatūra kontrolē CO2 daudzumu, nevis otrādi.”
Imunitāte pret pierādījumiem Jebkuru sazvērestības teorijai pretrunīgu pierādījumu pārinterpretācija par tādiem, kas radušies no sazvērestības. “Gadījumi, kad pierādīts, ka klimata zinātnieki nav sazvērējušies ir daļa no sazvērestības.”
Nereālas prasības Nerealizējamu prasību uzstādīšana pirms uzsākt rīcību, kas ir saskaņā ar zinātni. “Zinātnieki nespēj paredzēt nākošās nedēļas laikapstākļus. Kā, gan, viņi var zināt, kas notiks ar klimatu nākamajos 100 gados.”
Loģikas kļūdas Argumenti, uz kuriem balstītie secinājumi nav loģiski.  “Klimats pagātnē mainījies dabisku iemeslu rezultātā, tāpēc šī brīža klimata pārmaiņas arī ir dabiskas.”
Pazeminātas prasības Zemi standarti kādas darbības vai pierādījumu izvērtēšanai. “Divās Marsa fotogrāfijās redzama ledus apjoma samazināšanās, kas nozīmē, ka uz Marsa notiek globālā sasilšana.”
Pārspīlēts mazākums Pārmērīgas nozīmes piešķiršana nelielas ekspertu grupas viedoklim, kas ir pretrunā vispārpieņemtiem zinātnes atzinumiem. “Tas, ka 97% zinātnieku piekrīt šim secinājumam neko nenozīmē, jo profesors Bērziņš tā neuzskata.”
Kļūdaina reprezentācija Situācijas vai pretinieka pozīcijas kļūdains atstāsts, lai sagrozītu patiesību.   “Viņi nomainīja terminu “globālā sasilšana” uz “klimata pārmaiņas”, jo globālā sasilšana apstājās.”
Nebeidzama latiņas celšana Pieprasīt arvien spēcīgākus pierādījums, pēc iepriekš prasīto saņemšanas. “Okeāna līmenis varbūt arī ceļas, bet tā celšanās nepaātrinās.”
Nelietīgi nodomi Pieņemt, ka pastāv sazvērestība, kas balstīta uz nelietīgiem motīviem. “Klimata zinātnieki melo, jo viņiem par to maksā.”
Nepārvarama aizdomība Nebeidzams skepticisms pret oficiāliem avotiem, kas rada neuzticību pret visu, kas nesaskan ar sazvērestības teoriju. “Parādi man kaut vienu pierādījumu klimata pārmaiņām… labi, bet tas pierādījums ir viltots!”
Pārmērīga vienkāršošana Situācijas vienkāršošana tik lielā mērā, ka tiek izmainīta tās būtība “Augiem ir vajadzīgs CO2, tāpēc fosilo resursu dedzināšana ir laba priekš augiem.”
Moceklis Pozicionēšanās par mocekli, kas tiek sistemātiski vajāts. “Klimata zinātnieki cenšas atņemt mūsu brīvību.”
Vārdu izraušana no konteksta Citēt kāda teikto ārpus konteksta, lai nepareizi atspoguļotu viņa pozīciju “Jāņa triks… noslēpt globālās temperatūras samazināšanos”
Nejaušību noliegšana Uzskatīt, ka nekas nenotiek nejauši, jebkuru nejaušu gadījumu interpretēt kā konspirācijas rezultātu. “NASAs satelīts uzsprāga? Viņi cenšas noslēpt patiesību.”
Malduguns Tīši novērst uzmanību uz nesvarīgu problēmu, lai novirzītu no galvenā argumenta. “CO2 daudzums atmosfērā ir neliels, tāpēc tā ietekmei uz globālās temperatūras celšanos vajadzētu būt minimālai. ”
Viens vienīgs iemesls Pieņemt, ka parādībai ir tikai viens vienīgs cēlonis vai izskaidrojums, kad tā varētu būt vairāku cēloņu rezultāts.  “Klimats iepriekš mainījies dabisku iemeslu dēļ, tāpēc tas, kas notiek šobrīd arī ir dabisks process.”
Slidenā nogāze Apgalvot, ka šobrīd izdarīta nenozīmīga darbība var novest pie tālejošām sekām nākotnē. “Ja mēs ieviesīsim daļēju klimata pārmaiņu mitigāciju, tas novedīs pie sociālisma un atņems mūsu brīvību.”
Slinka nevērība Izdarīt secinājumus ignorējot svarīgus pierādījumus. “Tam, ka cilvēka darbība izraisa klimata pārmaiņas trūkst pierādījumu.”
Te kaut kas nav tīrs Pastāvēt uz to, ka “te kaut kas nav tīrs” un, ka oficiālie avoti slēpj informāciju, pat, ja specifiskas sazvērestības teorijas daļas ir atspēkotas. “Labi, piekrītu, ka 97% klimata zinātnieku apgalvo, ka cilvēka darbība ir iemesls klimata pārmaiņām, bet tas ir tāpēc, ka vadība viņiem to liek teikt.”
Putnubiedēklis Nepareizi atspoguļot vai pārspīlēt pretinieka pozīciju, lai to būtu vieglāk atspēkot. “1970os gados klimata zinātnieki prognozēja ledus laikmetu.”

Avots: Pieci zinātnes noliegšanas paņēmieni