Pasākumi skeptiski, zinātniski un racionāli domājošiem cilvēkiem
Desmit loģikas baušļi

Desmit loģikas baušļi

1. Tev nebūs uzbrukt runātājam, bet gan tā argumentam. (Ad hominem)

2. Tev nebūs sagrozīt vai pārspīlēt cita argumentu, lai padarītu to vienkāršāku uzbrukumam. (Salmu vīrs/ Putnubiedēklis)

3. Tev nebūs no konteksta izraut dažus skaitļus, lai reprezentētu datu kopumu. (Pārsteidzīgs vispārinājums)

4. Tev nebūs aizstāvēt savu pozīciju, iepriekš pieņemot par neapstrīdamu vienu no tās premisām. (Apļveida arguments)

5. Tev nebūs apgalvot, ka kaut kas ir cēlonis tikai tāpēc, ka notika agrāk. (Kļūdaina cēlonība/ post hoc, ergo propter hoc)

6. Tev nebūs diskusiju samazināt līdz divām iespējām. (Viltus dilemma)

7. Tev nebūs izmantot nezināšanu kā pierādījumu apgalvojuma pareizībai vai nepareizībai. (Ad ignorantum)

8. Tev nebūs pierādīšanas pienākumu uzlikt tam, kurš apšauba apgalvojumu. (Pierādījuma nasta)

9. Tev nebūs pieņemt, ka viens izriet no otra, kad nav loģiskas sakarības. (Non sequitur)

10. Tev nebūs pamatot apgalvojuma patiesumu ar tā popularitāti. (Ad populum)