Pasākumi skeptiski, zinātniski un racionāli domājošiem cilvēkiem
Mulķību atpazīšanas komplekts 1

Mulķību atpazīšanas komplekts 1

Muļķību atpazīšanas komplekts

Muļķību sviestmaizes gatavošana

Muļķību noteikšanas komplektu izmanto, lai analizētu apgalvojumus un noteiktu, ar kādu iespējamību tie ir pamatoti vai apgāžami. Apskatīsim šo komplektu tā, it kā mēs taisītu muļķību sviestmaizi. Ņam!


1. Cik uzticams ir apgalvojuma avots?

2. Vai avotā izteikti līdzīgi apgalvojumi?

3. Vai kāds cits ir apstiprinājis šo apgalvojumu?

4. Vai tas saskan ar to, kā darbojas pasaule?

5. Vai kāds ir mēģinājis apgāzt šo apgalvojumu?

6. Kurā pusē ir pierādījumu pārsvars?

7. Vai apgalvotājs spēlē pēc zinātnes noteikumiem?

8. Vai apgalvotājs sniedz pozitīvus pierādījumus?

9. Vai jaunā teorija ņem vērā tikpat daudz faktoru kā vecā teorija?

10. Vai personīgie uzskati veicina apgalvojuma izteikšanu?

Ja nav iespējams atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, tā visdrīzāk ir… muļķība!


Autors: Deanna & Skylar

Tulkojums: Marika Kacare

Oriģinālais avots: https://www.skeptic.com/skepticism-101/baloney-detection-kit-sandwich-infographic/

Tulkots saskaņā ar rakstisku atļauju no The Skeptics Society.

Visas autortiesības pieder The Skeptics Society.