Pasākumi skeptiski, zinātniski un racionāli domājošiem cilvēkiem
Zinātne vs Pseidozinātne

Zinātne vs Pseidozinātne

Zinātne VS Pseidozinātne

Zinātne
 • Seko pierādījumiem neatkarīgi no tā, kur tie aizved
 • Pieņem kritiku
 • Lieto precīzu terminoloģiju ar skaidrām definīcijām
 • Apgalvojumi ir konservatīvi un provizoriski
 • Lieto precīzas un atkārtojamas metodes
 • Iesaista kolēģus un sabiedrību
 • Seko pamatotai racionālai loģikai
 • Mainās līdz ar jauniem pierādījumiem
PSEIDOZinātne
 • Sāk ar secinājumu, tad piemeklē tam apstiprinājumu
 • Naidīgi attiecas pret kritiku
 • Lieto neskaidru žargonu, lai apmulsinātu un izvairītos
 • Grandiozi apgalvojumi ārpus tā, ko sniedz pierādījumi
 • Selektīvi izvēlas izdevīgus pierādījumus, paļaujas uz vājiem pierādījumiem liecību veidā
 • Lieto kļūdainas metodes, kas noved pie rezultātiem, ko nav iespējams atkārtot
 • Darbojas izolēti kā vientuļie cīnītāji
 • Lieto pretrunīgu un nederīgu loģiku
 • Nepiekāpīgi paļaujas uz dogmuPateicamies The Skeptics Guide to the Universe par infografika oriģināla izveidi un par atļauju tulkot un pārpublicēt.
Tulkojusi: Līna Livdāne